Trénink mysli seniorů

12.12.2022, Bc. Aneta Novotná, DiS., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Dlouhodobá paměť - pracovní listy

10.12.2022, Bc. Aneta Novotná, DiS., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Slovní zásoba - řešení

10.12.2022, Bc. Aneta Novotná, DiS., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Smysly a paměť - pracovní listy

10.12.2022, Bc. Aneta Novotná, DiS., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Kreativita - pracovní listy

10.12.2022, Bc. Aneta Novotná, DiS., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Kognitivní funkce - řešení

10.12.2022, Bc. Aneta Novotná, DiS., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Pozornost, koncentrace - pracovní listy

10.12.2022, Bc. Aneta Novotná, DiS., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Logické myšlení - řešení

10.12.2022, Bc. Aneta Novotná, DiS., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Kognitivní funkce - pracovní listy

10.12.2022, Bc. Aneta Novotná, DiS., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Pozornost, koncentrace - řešení

10.12.2022, Bc. Aneta Novotná, DiS., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Logické myšlení - pracovní listy

10.12.2022, Bc. Aneta Novotná, DiS., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Slovní zásoba - pracovní listy

10.12.2022, Bc. Aneta Novotná, DiS., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Dlouhodobá paměť - řešení

10.12.2022, Bc. Aneta Novotná, DiS., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Kreativita - řešení

10.12.2022, Bc. Aneta Novotná, DiS., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Krátkodobá paměť - pracovní listy

10.12.2022, Bc. Aneta Novotná, DiS., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Kartičky k tvorbě data - roky

1.4.2021, Kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Kartičky k tvorbě data

1.4.2021, Kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Aktivizační programy u seniorů s demencí

1.4.2021, Kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

U seniorů s demencí můžeme praktikovat všechny z dříve jmenovaných aktivizačních technik. Musíme ale vědět, co lze u klientů s demencí využít a čeho se naopak…

Přístupné pro: předplatitele

Kreativní techniky

1.4.2021, Kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kreativní techniky se při aktivizaci seniorů využívají především s cílem zlepšit jejich psychický stav a posílit pocit sebeuplatnění. Tyto techniky trénují také fyzické schopnosti seniora (např. nácvik správného úchopu po cévní mozkové příhodě) a stimulují ke…

Přístupné pro: předplatitele

Tipy na recepty

1.4.2021, Kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Senzorická aktivizace a stimulace

1.4.2021, Kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

V institucionální péči mnohdy není dostatečný časový prostor k tomu, věnovat se klientům tak, jak by si oni přáli, jak to od nás očekávají. Koncept smyslové aktivizace podle rakouské autorky Lore Wehnerové je cestou, jak seniorům můžeme zpříjemnit život…

Přístupné pro: předplatitele

Pohybové aktivity u seniorů - Praktická cvičení

1.4.2021, Kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Smyslová aktivizace a stimulace - Praktická cvičení

1.4.2021, Kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem setkání ve smyslové aktivizaci inspirované doktorkou Montessori je udržet si povědomí o průběhu kalendářního roku, mít k němu vztah (ke dnům, měsícům), umět pojmenovat roční období, přiřadit k nim charakteristické činnosti, rituály, obyčeje. Povzbudit…

Přístupné pro: předplatitele

Využití canisterapie u seniorů

1.4.2021, Kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Canisterapie je poměrně nová forma terapie, při níž se využívá pozitivního působení psa na celkové zdraví člověka. Jedinci s těžkým vícenásobným postižením jsou v každodenních úkonech odkázáni na pomoc a dohled další osoby. Je nutné přistupovat k nim…

Přístupné pro: předplatitele

Kreativní techniky - Výtvarné techniky

1.4.2021, Kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento způsob dekorace různých předmětů pomocí motivů z ubrousků je nenáročný na provedení a pro seniory velmi motivující, protože výsledkem jsou krásné a praktické kousky.

Přístupné pro: předplatitele

Pohybové aktivity u seniorů

1.4.2021, Kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pohybová aktivita ve vyšším věku bývá často spojena s určitým rizikem. Senioři mají strach z pádů, které by mohly ovlivnit jejich zdravotní stav, a proto se tělesné aktivitě mnohdy vyhýbají. Dodržováním bezpečnostních zásad se však toto riziko významně…

Přístupné pro: předplatitele

Soutěže, společenské hry, stolní hry, turnaje

1.4.2021, Kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při společenských hrách a soutěžích lze poměrně snadno a zábavnou formou aplikovat již výše zmíněné druhy aktivizace. Tyto činnosti také souvisejí se společenským kontaktem a socializací, které u seniorů hrají významnou…

Přístupné pro: předplatitele

Přínosy a rizika aktivizačních programů

1.4.2021, Kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Kartičky k tvorbě data - Měsíce

1.4.2021, Kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Kartičky k tvorbě data - Dny

1.4.2021, Kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Reminiscenční terapie - vzpomínání se seniory

1.4.2021, Kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Reminiscence (z latiny) znamená vzpomenout si, rozpomenout se, obnovit v paměti. Reminiscenci v konceptu práce se seniory můžeme definovat jako hlasité nebo tiché (skryté, vnitřní) vybavování si událostí ze života, které se uskutečňuje buď o samotě nebo spolu…

Přístupné pro: předplatitele

Kognitivní trénink - Praktická cvičení

1.4.2021, Kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Ostatní kreativní techniky

1.4.2021, Kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Kreativní techniky - Práce s papírem

1.4.2021, Kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kromě vytváření různých dekorací či dárků obarvováním a lepením ruliček k sobě (například vytvoření adventního kalendáře, slepením 24 ruliček do tvaru vánočního stromku), můžeme ruličky také nastříhat na několik kroužků a následně jejich upravováním (ohýbáním,…

Přístupné pro: předplatitele

Reminiscenční terapie - Praktická cvičení

1.4.2021, Kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Činnosti zaměřené na nácvik běžných denních aktivit (terapeutické vaření)

1.4.2021, Kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Běžné denní činnosti, v odborné literatuře označované jako ADL – activities of daily living, lze rozdělit na dva druhy.

Přístupné pro: předplatitele

Literatura

1.4.2021, Kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Bowman, K. Dynamické stárnutí. Dobrovský. Praha, 2018. ISBN 978-80-7390-847-8.

Přístupné pro: předplatitele

Kognitivní trénink

1.4.2021, Kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kognitivním tréninkem rozumíme trénink zaměřený na rozvoj, procvičování a aktivování mozkových funkcí.

Přístupné pro: předplatitele

Druhy aktivizačních technik

1.4.2021, Kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Senzorická aktivizace a stimulace - Příklady trénování jednotlivých smyslů

1.4.2021, Kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Kreativní techniky - Textilní techniky

1.4.2021, Kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Batika je způsob zdobení látek barvením a vzorováním. Vzorování obvykle vzniká pomocí vyvazování. Výsledek většinou není zcela předvídatelný.

Přístupné pro: předplatitele

Muzikoterapie u seniorů

1.4.2021, Kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Celostní muzikoterapie (CMT) vychází z celostního, holistického pohledu na člověka, svět, přírodu. Vše jmenované podléhá stejným přírodním, tedy univerzálně platným zákonitostem a soulad či nesoulad s nimi se odráží mimo jiné např. i v míře našeho tělesného či…

Přístupné pro: předplatitele

Soutěže, společenské hry, stolní hry, turnaje - Praktická cvičení

1.4.2021, Kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele
Nahrávám...
Nahrávám...